ارسال فوری تخت‌های ICU و دستگاه‌ ونتیلاتور برای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران بنابر اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با توجه به شیوع موج پنجم کرونا اقدام به ارسال فوری تخت‌های ICU، دستگاههای‌ ونتیلاتور و سایر تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت مقابله با کووید ۱۹ کرده است.

فارس نوشت: هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران بنابر اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با توجه به شیوع موج پنجم کرونا اقدام به ارسال فوری تخت‌های ICU، دستگاههای‌ ونتیلاتور و سایر تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت مقابله با کووید ۱۹ کرده است.

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران بنابر اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با توجه به شیوع موج پنجم کرونا اقدام به ارسال فوری تخت‌های ICU، دستگاههای‌ ونتیلاتور و سایر تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت مقابله با کووید ۱۹ کرده است.

تجهیزات ارسال شده برای دانشگاه علوم پزشکی مشهد شامل ۵۰ دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی ثابت، ۲۵ تخت ICU، ۱۵ دستگاه ونتیلاتور، به همراه تشک‌های مواج، اتوآنالیزر، سل کانتر، ساکشن، الکتروکاردیوگراف و … است.

همچنین برای شهرستان همجوار همانند تربت جام تخت‌های ICU، ونتیلاتور، دستگاه‌های مانیتورینگ علائم حیاتی و سایر تجهیزات و ملزومات ضروری و برای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز تخت‌های ICU، تخت و تشک بستری، دستگاه‌های ونتیلاتور، مانیتورینگ علائم حیاتی ، الکتروکاردیوگراف، ساکشن و … ارسال شده است.

گفتنی است؛ روند خدمت رسانی در خصوص تامین تجهیزات توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی همچنان ادامه دارد.