از هفته آینده؛ پنج میلیون دوز واکسن هر هفته وارد کشور می‌شود

سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: تا پایان شهریور حدود ۲۰ میلیون واکسن به دست ما خواهد رسید.

ایلنا نوشت: سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: تا پایان شهریور حدود ۲۰ میلیون واکسن به دست ما خواهد رسید.

علیرضا رییسی سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: از هفته آینده به طور مستمر میزان قابل توجهی واکسن وارد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهم به صورت حدودی بگویم هر هفته ۵ میلیون دوز وارد کشور خواهد شد. با این حساب فکر می‌کنم با احتساب واکسن‌هایی که در هفته اول تزریق شد، درمجموع حداقل ۲۰ میلیون واکسن در شهریور ماه و حدود ۳۰ میلیون واکسن در مهرماه به دست ما خواهد رسید.