استارت سنگین استقلال برای ادامه لیگ

تیم استقلال از امروز تمرینات پرفشار خود را آغاز می کند.

ورزش سه نوشت: تیم استقلال از امروز تمرینات پرفشار خود را آغاز می کند.

اعضای تیم استقلال که از دوشنبه هفته پیش کارشان را در تعطیلات لیگ برتر شروع کرده بودند، با انجام چند جلسه تمرینی سبک دوروز تعطیل شدند.

با نظر فرهاد مجیدی اعضای تیم استقلال روز های پنجشنبه و جمعه را استراحت کردندو قرار است از امروز کارشان را از سر بگیرند.

تمرینات استقلال از امروز پرفشارتر دنبال می شود.فرهاد مجیدی تصمیم گرفته از امروز تمرینات سنگین بدنی را در دستور کار بازیکنانش قرار بدهد تا آنها بتوانند برای حضور در مسابقات آینده خود آماده شوند. تمرینات هفته پیش استقلال کمی سبک تر بود اما در دور جدید تمرینات بازیکنان از نظر بدنی فشار بیشتری را تحمل می کنند.

این در حالی است که هنوز کادرفنی استقلال تصمیمی درباره انجام بازی تدارکاتی در روزهای آینده نگرفته اما ممکن است یک یا دو بازی در برنامه آبی ها گنجانده شود.