استقلال و سهرابیان به اختلاف خوردند

مذاکره روز گذشته باشگاه استقلال با آرمین سهرابیان منجر به توافق نهایی نشد.

 آرمین سهرابیان از بازیکنان مدنظر فرهاد مجیدی است. روز گذشته باشگاه استقلال با مدیر برنامه این بازیکن جلسه گذاشت که در این نشست طرفین به توافقات مالی نرسیدند.

البته ظاهرا اختلاف مالی استقلال و سهرابیان زیاد نیست و به احتمال طرفین به زودی به توافق نهایی دست پیدا می کنند.