اصلاح طلبان به این سوال مهم پاسخ دهند

آذر منصوری قائم مقام حزب اتحاد ملت در توییتر نوشت: اصلاح طلبان قبل از ورود به هرانتخابات دیگری باید به یک پرسش مهم پاسخ دهند.

آذر منصوری در توییتر نوشت: ‏اولین سؤال کسانی که در این انتخابات رای ندادند و یا رأی باطله دادند از مدافعان شرکت در انتخابات‌ به هر قیمتی این است؛ در عالم واقع چه نسبتی بین نهادهای انتخابی و مطالبات ما شهروندانِ ایران ۱۴۰۰برقرار است؟

او افزود: اصلاح طلبان قبل از ورود به هرانتخابات دیگری باید به این پرسش مهم پاسخ دهند.

اصلاح طلبان به این سوال مهم پاسخ دهند