اعتراض توئیتری یک نماینده به گرانی ها / آقایان به داد بازار برسید!

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن انتقاد از گرانی کالاهای اساسی مردم گفت: آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین به داد بازار برسید!

ایسنا نوشت:یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن انتقاد از گرانی کالاهای اساسی مردم گفت: آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین به داد بازار برسید!

جت الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

« برنج کیلویی چند!؟
‏مرغ کیلویی چند!؟
‏هر دستگاه پراید، چند!؟
‏آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین! به ⁧‫مردم‬⁩ چه جوابی بدهیم؟
‏به داد بازار برسید!»