افزایش گرسنه خوابی کودکان کار در زمان شیوع کرونا

یک فعال حوزه کودک با اشاره به تاثیرات منفی کرونا بر کار و زندگی تمام کودکان کار گفت: متاسفانه این گرسنه خوابی کودکان کار زیاد شده است.

چهارراه کودک نوشت: فرشید یزدانی، قعال حوزه کودک است که مدیرعاملی انجمن حمایت از حقوق کودکان را هم در سوابق دارد. او معتقد است که نباید به کودکان کار برچسب‌هایی بزنیم که موجب خشم و نفرت عمومی از آنان بشود. گفت‌وگو با او پیرامون تاثیرات کرونا بر زندگی کودکان کار انجام شده است.  یزدانی در گفت‌وگو با با چهارراه کودک درباره تاثیر تداوم کرونا بر زندگی و کار کودکان کار و خیابان گفت: کرونا در ابعاد مختلفی روی کار و زندگی کودکان کار وخیابان تاثیرگذار بود. یکی از این ابعاد تاثیر اقتصادی بر روی کار کودکان بود که همچنان هم ادامه دارد.

وی ادامه داد: کرونا در حوزه اقتصادی روی کودکان کار تاثیر گذاشت و از همان زمان شروع کرونا مشکلات اقتصادی را برای این کودکان و خانواده‌هایشان ایجاد کرد که متاسفانه بخش زیادی از این فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا همچنان برای این خانواده ها ادامه دارد.

این فعال حوزه کودک تصریح کرد: همچنین در خدمات حداقلی که این کودکان دریافت می‌کردند خلل ایجاد شده و البته در مقطعی بهزیستی تلاش کرد کمک‌هایی را به این کودکان ارائه کند که آن هم معطوف به کمک ها و خدمات در حوزه بهداشتی اعم از ضدعفونی و ماسک و … بود که این طرح ها نیز در مدت کوتاهی اجرا و متوقف شد.

یزدانی با اشاره به دیگر تاثیرات تداوم شیوع کرونا بر زندگی کودکان کار خاطرنشان کرد:  از سوی دیگر تداوم کرونا باعث شد تا در روابط بچه‌ها خلل ایجاد شود یعنی روابط اجتماعی که کودکان می‌توانستند به واسطه حضور در مراکزی که به این کودکان خدمات می‌دهند مانند خانه‌های کودک شوش و … داشته باشند به دلیل اینکه حضورشان کمتر شد، از بین رفت و کاهش حضور در این مراکز باعث ایجاد خلل در روابط اجتماعی این کودکان نیز شد.

وی ادامه داد: همچنین با شیوع کرونا کلاس ها و ارتباط هایی که در این مراکز شکل می‌گرفت، در فضای مجازی برقرار شد و بسیاری از این کودکان با مشکل تامین وسیله برای حضور در فضای مجازی مواجه شدند. البته افرادی هم کمک کردند تا وسایل آموزشی عاریه‌ای و قرضی به دست این کودکان برسد تا بتوانند از فضای آموزش مجازی بهره ببرند اما خیلی از بچه های کار نتوانستند به تحصیلشان ادامه دهند. بنابراین کرونا هم در فرآیند توانمندسازی این کودکان و هم در امر اقتصادی این کودکان خلل ایجاد کرد.

مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان کار با تاکید براینکه این روند باعث گسترش و عمیق‌تر شدن فقر این کودکان و خانواده هایشان شد، گفت: این بچه‌ها چاره‌ای به جز حضور در خیابان و محیط‌های کاری نداشته و مجبور شدند که در ساعات مدرسه هم به سرکار بروند.  اما یکی دیگر از اثراتی که کرونا بر این کودکان می گذارد این است که کرونا در زندگی خانوادگی این کودکان نیز تاثیرگذار بوده و به واسطه تنگناهای اقتصادی بیشتر این خانواده ها با مشکلات بیشتر مواجه شده اند. حضور بیشتر این خانواده ها در کنار هم نیز می تواند مشکلاتی را برای آنها ایجاد کند.

یزادنی تاکید کرد: تداوم کرونا باعث تعمیق فقر این خانواده ها می شود به ویژه اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی برای حمایت از این کودکان و حذف کار کودکان برنامه ای ارائه نداده اند. البته بهزیستی برنامه های کوچکی که گرچه از نظر بهزیستی ساماندهی این کودکان است اما در حقیقت جمع آوری موقت این کودکان از سطح خیابان است و بعد از اینکه این طرح تمام شود دوباره این کودکان به خیابان باز می گردند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره تاثیر کرونا بر کار کودکان در کارگاه‌ها و زندگی این کودکان گفت: این کودکان نیز تابعی از فرآیند بازار هستند. یعنی وقتی یک تکان کوچکی در بازار به دلیل کرونا ایجاد می شود این کودکان و خانواده هایشان تکان های شدیدتری می خورند وحجم آسیب این کودکان و خانواده هایشان بسیار زیاد می شود.

این فعال حوزه کودک با بیان اینکه بخش زیادی از کارگاه‌ها در شرایط کرونایی به تعطیلی کشیده شده اند، تصریح کرد: کسب و کار بسیاری از کارگاه‌ها در این ایام به تعطیلی و کساد کشیده است و به تبع آن این کار بر زندگی کارگران که کودکان هم می توانند بخشی از آن باشند تاثیرگذار بوده است. همچنین در این شرایط علیرغم افزایش قیمت ها دستمزدها تغییر چندانی نداشته است. کار در کارگاه‌ها کمتر شده و ممکن است برخی از این کودکان اخراج شده باشند البته برخی از کارگاه‌ها به تولید ماسک های پارچه ای رو آورده اند اما این کار هم بازار جدی برای کارگران ندارد بنابراین این کودکان از شرایط آسیب دیده اند.

یزدانی تصریح کرد: در سال های قبل شرایط برای این کودکان که در کارگاه‌ها کار می کردند و یا در خیابان هستند این بود که گرسنه خوابی خیلی کمتری داشتند اما در حال حاضر گرسنه خوابی کودکان کار زیاد شده است و از مددکارانی که در خانه‌های کودک مانند شوش کار می کنند شنیده‌ایم که مادران گفته اند به طور مثال یک هفته است غذایی جز نان خالی نخورده‌اند یا غذای گرم و حتی غذای حداقلی هم نداشته اند.

وی با بیان اینکه شرایط کرونا بر این خانواده ها تاثیر بسیار منفی داشته است، خاطرنشان کرد: تداوم کرونا همه آسیب های این کودکان را بیشتر می کند یعنی هم بچه ها هم از نظر غذایی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ارتباطی و اجتماعی دچار مشکل شده اند و تداوم این بیماری کرونا این شرایط را حادتر می کند.

یزدانی تاکید کرد: ادامه این روند باعث آسیب بیشتر به این کودکان شده و آسیب دیدن این کودکان باعث آسیب های اجتماعی بیشتر نیز خواهد شد یعنی انواع و اقسام آسیب ها ازجمله بحث خشونت های خانگی و خیابانی بیشتر خواهد شد و اگر بچه‌ها تامین و توانمند نشوند ممکن است به سرقت یا بزه های دیگر نیز روی بیاورد.

پایان پیام