افشاگری اینستاگرامی مهدی رحمتی/عکس

سرمربی پدیده دست به افشاگری درخصوص مدیریت باشگاه زد.

پدیده یا شهرخودرو فصل بیستم را با حواش عجیب و غریب و اتفاقات مدیریتی پرشمار پشت سرگذاشتند. حالا مهدی رحمتی سرمربی این تیم با انتشار استوری مطالبی را از تیم مدیریت جدید باشگاه برملا کرد.

افشاگری اینستاگرامی مهدی رحمتی/عکس