انتخاب ضرغامی نوید، بخش تخصص گرایی در کابینه

چند روزی است در فضای رسانه ای و فرهنگی و هنری کشور ، خبر پیشنهاد اقای ابراهیم رییسی به عزت اله ضرغامی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح است.

رامین اشتیاقی
چند روزی است در فضای رسانه ای و فرهنگی و هنری کشور ، خبر پیشنهاد اقای ابراهیم رییسی به عزت اله ضرغامی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح است.
واکنش های متفاوتی به این خبر شده که البته تحلیل اصلی ، تحسین رویکرد حرفه ای و تخصصی در حوزه فرهنگی کشور است.
وزارت ارشاد ، بدلیل ماهیت فراگیر در حوزه هنر سینما، موسیفی، کتاب، رسانه های مکتوب و مجازی، دیداری و شنیداری، نسل جدید پلتفرم های رسانه ای به وزارت خانه ای استراتژیک در کشور مبدل شده که مدیریت غلط یا درست ان بی شک در سیاست داخلی و خارجی ایران در بستر رسانه ای داخلی و خارجی اثر گذار است.
ابراهیم رییسی در چند موضوع مورد انتقاد بود یکی محدودیت فصای مجازی و عرصه رسانه ، دیگری دیوار کشی فرهنگی والبته بی توجهی به اصحاب فرهنگ و هنر و سینما.
با انتخاب ضرغامی ، در قدم اول اقای رییسی ثابت کرد، عرصه فرهنگ و هنر و رسانه عرصه ایست تخصصی با نگاه حرفه ای که عزت اله ضرغامی در گذشته امتحان خود را در دوره مسولیت معاونت سینمایی ارشاد . مدیریت ده ساله صدا و سیما . فعالیت جدی و حمایت از فعالیت در فضای مجازی و دفاع از حقوق اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه پس از مسولیت صدا و سیما پس داده و کارنامه موفقی دارد. گفتمان و تعامل ضرغامی با شخصیت های هر دو طیف سیاسی ایران . هنرمندان سینما،نویسندگان .خبرنگاران و صاحبنظران این حوزه ، امیدی است برای احیای وزارت خانه ای مهم بنام فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ضرغامی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام کرد و در روز ثبت نام ۵دستیار جوان خود را برای حمایت از نسل جوان و فرهیخته خود و اعتماد به نسل جوان برای اداره کشور معرفی کرد.
و پس از عدم احراز صلاحیت ، با تواضع و رفتار حرفه ای در صفحه اجتماعی خود نوشت: تمام تحقیقات و برنامه های خود را برای اداره کشور در اختیار رییس جمهور منتخب میگذارد.
رویکرد ابراهیم رییسی در انتخاب گزینه ارشاد ، نوید انتخاب های تخصصی ، فراحزبی و اجرایی را در دیگر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولت میدهد.