اولین کاندیدای جریان اعتدالی در انتخابات ۱۴۰۰ ثبت نام کرد /آقای سفیر و دبیرکل مجمع متخصصین ایران هم آمدند

قدیری ابیانه، نصیرزاده و حشمتیان در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند.

محمدحسن قدیری ابیانه سفیر اسبق ایران در کشورهای ایتالیا و مکزیک، خسرو نصیرزاده دبیرکل مجمع متخصصین ایران، قدرتعلی حشمتیان رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ ثبت‌نام کردند.