این سه موضوع بر اقتصاد ایران در سال ١۴٠٠ تاثیر دارند

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اظهار کرد: برآیند سه موضوع رفع احتمالی تحریم‌ها، نتایج انتخابات و رویه و سیاست‌ها در دولت آتی و کنترل کرونا از موضوعات مهمی است که در سال ۱۴۰۰ بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

به گزارش ایبِنا ،حسن احمدیان تصریح کرد:‌ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ دستخوش تحولاتی خواهد شد که وقوع یا عدم وقوع این تحولات محتمل است. یکی از این تحولات موضوع رفع تحریم‌ها است و در ایران نیز موضوع برگزاری انتخابات و نتایج آن در روند اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: نوع نگرش و مدیریتی که تیم جدید دولت در پیش خواهد گرفت نیز در آینده اقتصادی بسیار تاثیرگذار خواهد بود و اکنون نمی‌توان براساس گرایشات سیاسی گروه‌ها تعیین کرد که چه سیاست‌ها و رویه‌هایی در اقتصاد ایران پیگیری خواهد شد.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد:‌ کرونا نیز یکی از دلایلی است که اقتصاد جهان و ایران را از بیش از یک سال گذشته تحت تاثیر قرار داده و با توجه به اینکه تسلط بر این بیماری به صورت فراگیر حاصل نشده است، می‌تواند اقتصادها از جمله اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد؛ در مجموع برایند سه موضوع رفع احتمالی تحریم‌ها، نتایج انتخابات و رویه و سیاست‌ها در دولت آتی و موضوع کنترل کرونا از موضوعات مهمی است که اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر قرار خواهد داد.

احمدیان عنوان کرد: شرایط اقتصاد ایران در بحث رفع ابهام از موضوعاتی که در سال ۹۸ و ۹۹ وجود داشته است رو به بهبود است، اما اینکه برآیند این بردارها چه نتایجی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت، هنوز چندان مشخص نیست.

وی گفت: تاثیر این موارد بر تامین مواد اولیه، نرخ ارز، نرخ تورم و سایر موضوعاتی که تولید با آن دست به گریبان است تاثیرگذار خواهد بود. بهبود مناسبات سیاسی می‌تواند شرایط تامین مواد اولیه یا تسهیل در بازارهای صادراتی را فراهم کند و دستخوش تصمیم‌گیری‌هایی خواهد بود که در بالادست اتخاذ می‌شود.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران  در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی باید چه مسیری را در پیش گیرد، خاطرنشان کرد:‌ تمرکز بانک مرکزی بر تامین ارز کشور قرار گرفته و از آنجا که به دلایل تحریم، عدم تصویب FATF ، مشکلات صادراتی و موارد دیگر ارز صادراتی به کشور بر نمی‌گردد مانند سایر مسائلی که از جنس دستوری، مدیریت شده یا قیمت‌گذاری شده، ورود پیدا می‌کند که به طور طبیعی تاثیرات نامناسب خود را در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات، موضوعات مربوط به تحریم و تصویب یا عدم تصویب FATF  بر نرخ ارز تاثیرگذار است و سیاست‌های بانک مرکزی نیز منوط به تعیین تکلیف این احتمالات است، اظهار کرد: طبیعی است که رفع محدودیت‌های فروش نفت،‌ تسهیل صادرات و بازگشت ارز صادراتی به کشور گزینه‌هایی است که در سیاست‌های بانک مرکزی به این منظور تاثیرگذار است.