بازی ایران و امارات با تماشاگر!

وضعیت واکسینه در امارات با کشورمان به طور کلی متفاوت است.

فدراسیون فوتبال امارات اعلام کرد که در فصل جدید فوتبالی در این کشور ظرفیت ورزشگاه تا ۶۰ درصد می تواند پر شود. این درباره بازی های ملی این کشور هم صدق می کند و به این ترتیب بازی با ایران هم در حضور هواداران برگزار می شود.