با صندوق رأی آشتی کنیم

امروز جامعه ما در اثر مدیریتهای ناکارآمد و تحریمهای ظالمانه و عدم تنظیم روابط خارجی مناسب باجامعه جهانی و حتی همسایگان و کشورهای مسلمان با  ابرچالشهای  جدی مواجه است
محمدجواد آرین منش

امروز جامعه ما در اثر مدیریتهای ناکارآمد و تحریمهای ظالمانه و عدم تنظیم روابط خارجی مناسب باجامعه جهانی و حتی همسایگان و کشورهای مسلمان با  ابرچالشهای  جدی مواجه است

فقر، فساد، تبعیض، تورم افسارگسیخته، بیکاری و آسیبهای فزاینده اجتماعی از جمله آنهاست. فایق آمدن بر این مشکلات و چالشها نیازمند انسجام و عزم ملی و تجمیع و هم افزایی همه ظرفیتها و نیروهای توانمند در  کشور اعم از سلایق گوناگون و همچنین حاکمیت قانون و برنامه است.

حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی  و ترجیح مصالح و منافع ملی بر مطالبات فردی و گروهی و سلیقه ای میتواند مسیر حل مشکلات را در  کشور هموار نماید.  مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخابات یکی از مصادیق بارز همبستگی و انسجام ملی است .

انتخاب رئیس جمهوری با آرا بالا علاوه بر آنکه  کشور را در برابر فشارها و تحمیل ها و تهدیدات خارجی مصونیت می بخشد  باعث شکل گیری دولتی خواهد بود که با تکیه بر آرا حداکثری بتواند پاسخگوی مطالبات حداکثری مردم باشد.

بدون تردید دولت شکل گرفته از مشارکت حداقلی نمیتواند پاسخگوی حل مشکلات و ابرچالشهای موجود و مطالبات حداکثری مردم باشد.

لذا آشتی با صندق رای و مشارکت در انتخابات را در هر شرایط باید یکی از مصادیق بارز دموکراسی و مردم‌سالاری برشمرد و اهتمام لازم در این زمینه مبذول داشت.

*فعال سیاسی اصولگرا و نماینده اسبق مجلس