ببینید: جواد زرینچه نیامده رفت!

جواد زرینچه، ساعتی پس از انتصاب به عنوان سرپرست جدید تیم فوتبال استقلال به دلیل آنچه نامناسب بودن فضای کار عنوان کرده بود، از این سمت استعفا کرد.

ببینید: پیشکسوت استقلال نیامده رفت!