بدیعوت‌آحارنوت مدعی حمله نظامی اسرائیل به ایران شد: درحد حرف نیست،اجرای حمله برنامه‌ریزی شده!

یک روزنامه صهیونیستی مدعی شد که این رژیم در حال بررسی و برنامه ریزی برای اقدام احتمالی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران است.

روزنامه رای الیوم به نقل از یدیعوت آحارنوت می‌نویسد که نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی اخیرا امکان حمله تل آویو به سایت های هسته ای ایران در آینده نزدیک را مورد مناقشه قرار داده‌اند.

این روزنامه صهیونیستی نوشت: این رایزنی ها و مناقشات تنها در حد حرف نیست بلکه آمادگی های اولیه برای اجرای برخی برنامه‌ریزی های حمله انجام شده است.

این روزنامه همچنین نوشت: این آمادگی ها به رهبری بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و برخی مسئولین برجسته وزارت خارجه و وزیر دارایی است.

این روزنامه مدعی شد: بنی گانتس و لیبرمن اکنون درحال بررسی افزایش زیاد بودجه نظامی در پنج سال آینده هستند و هدف از این کار حمایت از زیرساخت ها و آمادگی برای یک اقدام هجومی به منظور ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.