بعد از وقفه‌ای چند ماهه به‌خاطر بازسازی خطوط/ تولید سرم در «شهیدقاضی» از سر گرفته شد

بعد از وقفه‌ای چند ماهه و انجام بازسازی خطوط و سپری شدن بازرسی‌ها، سرانجام «روح زندگی» دوباره به شریان‌های داروسازی شهیدقاضی دمیده شد و این شرکت بزرگ و مهم در خطه آذربایجان‌شرقی برای رفع کمبودها و محصولات تزریقی از جمله «سرم» با تمام توان تولید خود را آغاز کرد.

سعید باسمنجی، مدیرعامل شهیدقاضی می‌گوید:
قریب به ۲۰۰۰ مترمربع بازسازی داشتیم؛ که یکی از بزرگترین پروژه‌های نوسازی داروسازی در ایران بود و جهادی کار کردیم. همه کار هم کردیم؛ زیرا این تغییرات برای به‌روزرسانی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید و کسب گواهینامه‌های GMP واقعا ضروری بود.
وی افزود: ما یک شهیدقاضی جدید ساختیم. جریان زندگی به خطوط تولید ما بازگشته و امیدواریم که «شهیدقاضی» همچون سابق کمبودها به‌ویژه در تولید «سرم» را به‌طور کامل رفع کند.
باسمنجی تصریح کرد: اکنون ما با تولید ماهانه بیش از ۴ میلیون واحد سرم به‌پیش خواهیم رفت.