تاکید روی عدد ۹ در پاداش تیم ملی فوتبال!

ملی پوشان با رئیس فدراسیون بر سر رقم پاداش به توافق رسیدند.