تایید تذکرات قوه قضاییه به خبرنگاران درباره نامزدهای انتخاباتی

اسماعیلی تایید کرد از سوی قوه قضاییه به برخی فعالان رسانه ای درباره انتخابات تذکر داده شده است.

در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری پرسید چرا از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه به برخی فعالان رسانه ای درباره حضور آیت الله رییسی در انتخابات تذکر داده شده است؟

اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: در دستورالعمل پیشگیری از جرایم انتخاباتی وظایفی را به عهده واحدها گذاشته شده است. این تذکر به همه رسانه های دولتی و غیردولتی با گرایشات سیاسی مختلف داده شده است. این تذکرات درباره موارد تخریب همه نامزدها به همه رسانه ها داده شده است. در این ارتباط پرونده تشکیل نشده و کسی احضار و جلب نشده ولی با مشاهده عبور از خطوط قرمز قانونی تذکراتی داده شده و بسیار موثر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق رصد ما برخی افراد خارج از مجموعه قضاییه تذکراتی داده اند که معلوم شد اینها جاعل هستند و دارای سمت نیستند. این بخش را جدا کنید ولی مجموعه قوه قضاییه برای همه رسانه ها درباره تخریب همه نامزدهای انتخاباتی تذکر داده است.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به فرزندکشی های اخیر

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود به اخبار فرزندکشی های اخیر واکنش نشان داد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره فرزندکشی های اخیر گفت: فرق ندارد فرزند کشی، پدرکشی، مادرکشی یا برادر کشی. کشتن جنایت است و باید از این عمل هولناک جلوگیری کرد. به لحاظ مطالعات آسیب شناسی و اصلاح برخی قوانین و تشدید مجازات آنها به خصوص از جنبه عمومی قتلهایی که اولیای دم از قصاص گذشت می کنند، می توان از این عمل جلوگیری کرد. قوه قضاییه با تشدید مجازات این جرایم از جنبه عمومی نظر مثبت دارد. امیدواریم شاهد کاهش این قبیل جنایات باشیم.

فیلترینگ اینستاگرام و اقدام جاویدنیا

خبرنگاری درباره دستور لغو فیلترینگ اینستاگرام سوال کرد. اسماعیلی گفت: در این حوزه اطلاعرسانی انجام شده است. اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود. به این لحاظ اقدام خارج از مقررات قانونی بلافاصله ملغی الاثر اعلام شد و بلافاصله پرونده او به دادسرای انتظامی منعکس و نتایجی هم حاصل شد.

تخلفات انتخاباتی در کلاب هاوس

خبرنگاری درباره تخلفات انتخاباتی در کلاب هاوس سوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها تخلفات حوزه انتخابات را احصا کرده اند. ما ابتدائا تدابیری را اتخاذ کردیم این تخلفات انجام نشود. برای ما عملی که قانونگذار جرم دانسته ملاک است و فرقی بین فضای مجازی و غیر این فضا قائل نیستیم. در این حوزه رصدهای لازم انجام می شود. چنانچه جرمی اتفاق افتاد، همانگونه که تاکنون برخورد شده است، با همکاری پلیس فتا برخورد می شود. اشراف لازم وجود دارد و اگر جرمی اتفاق بیفتد مانند سایر جرایم برخورد می شود.