تزریق دوز سوم واکسن لازم است؟

برای برخی افراد این سوال پیش آمده که تزریق دوز سوم یا بوستر برای آنها لازم است؟

فارس نوشت: برای برخی افراد این سوال پیش آمده که تزریق دوز سوم یا بوستر برای آنها لازم است؟

سارا شاه‌آبادی امروز، در خصوص تزریق روند واکسیناسیون در استان کرمانشاه اظهار داشت: کسانی که نوبت اول واکسن آسترازنکا را دریافت کرده‌اند برای تزریق دُز دوم مشکل خاصی نداریم و به میزان لازم واکسن در استان موجود است.

معاون فنی مرکز بهداشت کرمانشاه گفت: در مورد تزریق دُز سوم واکسن هنوز کمیته فنی وزارت بهداشت چیزی را اعلام نکرده، احتمالا دُز سوم برای افرادی است که در کادر بهداشت و درمان فعالیت دارند و بهمن و اسفندماه سال گذشته نوبت اول و دوم واکسن را دریافت کرده‌اند.

معاون فنی مرکز بهداشت کرمانشاه در خصوص تزریق نوبت سوم واکسن، ادامه داد: در مورد تزریق دُز سوم واکسن هنوز کمیته فنی وزارت بهداشت چیزی را اعلام نکرده، نوع واکسن برای تزریق نوبت سوم مشخص نشده است، احتمالا دُز سوم برای افرادی است که در کادر بهداشت و درمان فعالیت دارند و بهمن و اسفندماه سال گذشته نوبت اول و دوم واکسن را دریافت کرده‌اند، ولی فعلا دستورات لازم از سوی وزارتخانه در این زمینه به ما اطلاع‌رسانی نشده است.