تصویب تحقیق و تفحص از شستا در کمیسیون اقتصادی مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده و نشست‌های گذشته با رای نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی درخواست تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ تصویب شد.

فارس نوشت: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده و نشست‌های گذشته با رای نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی درخواست تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ تصویب شد.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستور کار اول کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب یکی از اعضای کمیسیون برای عضویت در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که با رای نمایندگان آقای محسن علیزاده انتخاب شد. پیش از این آقای خاندوزی عضویت در این هیات را برعهده داشت.

نماینده مردم آستارا با اشاره به اینکه  با رای نمایندگان آقایان طغیانی، علیپور و توانگر جهت عضویت در کمیسیون‌های مشترک طرح‌های الزام به انتشار اطلاعات و شفافیت انتخاب شدند، ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصادی آقایان احمد امیرآبادی فراهانی و محمد باقری برای عضویت در کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی انتخاب کردند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی دیگر از دستور کارهای کمیسیون اقتصادی بررسی تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص، مغایرت‌های قانونی در اجرای قانون چک و عدم اجرای ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بانک مرکزی در مدت زمان تعیین شده احکام قانونی را رعایت نکرده است، ادامه داد: نمایندگان بانک مرکزی در نشست امروز  پاسخ‌ها و توضیحاتی را ارائه کردند و مقرر شد تعهدات زمان بندی شده‌ای را ارائه کند؛ در صورت پایبندی به این تعهدات اعمال ماده ۲۳۴ از دستورکار کمیسیون خارج می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی بررسی درخواست تحقیق و تفحص از شرکت شستا بود، گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده و نشست‌های گذشته با رای نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی درخواست تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ تصویب شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ادامه داد: آقای طغیانی گزارشی از اقدامات صورت گرفته طی هفته گذشته و نظر مکتوب دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ارائه کرد و مقرر شد هفته آینده آخرین ویرایش طرح مذکور ارائه و در دستورکار کمیسیون قرار بگیرد.