توضیح ظریف درباره دو دیدار مهم

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در دیدر با دو نماینده سازمان ملل در امور یمن و افغانستان گفت: ایران به دنبال صلح و ثبات منطقه ای است. آماده تسهیلگری هستیم.

دکتر محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در توئیتی با اشاره به دیدارهای مهم خود در روز گذشته نوشت: «گفت‌وگوهای ثمربخش با ژان آرنو و مارتین گریفیتس نمایندگان ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و یمن.

موضوع کلیدی: فرایندهای صلح باید در اختیار تمامی افغان ها و یمنی ها — بدون هرگونه تحمیل خارجی — باشد.

مخرج مشترک مهم: ایران به دنبال صلح و ثبات منطقه ای است. آماده تسهیلگری هستیم.»

توضیح ظریف درباره دو دیدار مهم