توضیح محسن هاشمی در مورد فرونشست زمین در پایتخت

رییس شورای اسلامی شهر تهران در مورد فرونشست زمین در پایتخت توضیحاتی داد.

میزان نوشت: رییس شورای اسلامی شهر تهران در مورد فرونشست زمین در پایتخت توضیحاتی داد.

محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع فرونشست زمین اظهار کرد: موضوع فرونشست در کل کشور یک بحث جدی است و دلیل این موضوع نیز استفاده بیش از حد آب‌های زیر زمینی است.

وی افزود: در حال حاضر سطح آب در بسیاری از استان‌ها پایین آمده و باعث فرونشست شده است که در تهران ابتدا با توجه به استفاده بیش از آب‌های زیر زمینی دراطراف شهر تهران ممکن است خطر فرونشست زمین پایتخت را تهدید کند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: موضوع دیگر فاضلاب شهر تهران است که دیگر از چاه‌ها استفاده نمی‌شود و سطح آب‌های زیر زمینی شهر تهران کاهش پیدا کرده و باید از آب‌های زیر زمینی کمتر استفاده شود.

وی گفت: شرکت آب و فاضلاب شهر تهران قرار شد تعداد تصفیه خانه را افزایش دهد و سعی کند چاه‌های زیر زمینی را کنترل کند.

هاشمی بیان کرد: فرونشست زمین در تهران در حد چند میلیمتر است و آثارش در جنوب تهران قابل مشاهده است و باید در این زمینه فکری اساسی صورت بگیرد، زیرا در بلند مدت می‌تواند مشکل ساز شود.