تیکه علی کریمی به عزیزی خادم بعد از یک انتصاب/عکس

چهره محبوب فوتبال ایران همچنان جزو منتقدان فدراسیون فوتبال است.

با حکم عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال، الماس خاله رئیس هیات فوتبال گیلان را به عنوان عضو جدید کمیته فوتبال ساحلی انتخاب کرد. بعد از این حکم کریمی به او تیکه انداخت و در واقع به انتقاد از این انتخاب پرداخت .

تیکه علی کریمی به عزیزی خادم بعد از یک انتصاب/عکس