جبهه اصلاحات ایران: در انتخابات شوراها شرکت می کنیم

جبههٔ اصلاحات ایران در انتخابات شورای شهر تهران رسما شرکت می کند و فعالیت‌های ستاد انتخاباتی جبهه برای شورای شهر تهران آغاز می شود.

جماران نوشت: جبههٔ اصلاحات ایران در انتخابات شورای شهر تهران رسما شرکت می کند و فعالیت‌های ستاد انتخاباتی جبهه برای شورای شهر تهران آغاز می شود.

در بیست و یکمین جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران روز یکشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۰مصوب شد:

جبههٔ اصلاحات ایران در انتخابات شورای شهر تهران رسما شرکت می کند و فعالیت‌های ستاد انتخاباتی جبهه برای شورای شهر تهران آغاز می شود.

در این جلسه مصوب شد که لیست مورد حمایت این جبهه از طریق  سامانه رای سنجی که قبلا به تصویب مجمع عمومی رسیده است، انتخاب خواهد شد.