جواب رد علی کریمی به سایپا

علی کریمی، به پیشنهاد سایپا برای سرمربیگری در تیم فوتبال نارنجی پوشان نه گفت.

با اعلام حسین خبیری، عضو هیات مدیره باشگاه سایپا، حضور علی کریمی روی نیمکت این تیم منتفی شد.

باشگاه سایپا که تیم فوتبالش فصل قبل به دسته یک سقوط کرده، برای برگشت دوباره به لیگ برتر، چند گزینه سرمربیگری داشت که یکی از آنها علی کریمی جادوگر فوتبال بود، او هفت روز بعد از پیشنهاد سایپایی ها از هدایت تیم فوتبال این باشگاه صرف‌نظر کرد.