حبس دو ساعته پرسپولیسی‌ها در رختکن

قرمزها بعد از جنجال در پایان بازی سپاهان، در رختکن ماندند.

در پایان مسابقه پرسپولیس و سپاهان کار به درگیری بازیکنان کشید. درگیری ها تا جلوی در رختکن پرسپولیس هم ادامه پیدا کرد. با تصمیم یحیی و مسئولان پرسپولیس اعضای این تیم حدود دو ساعت در رختکن باقی ماندند تا کلا آب ها از آسیاب بیفتد و هواداران سپاهان هم بیرون از ورزشگاه را ترک کنند. یحیی گل محمدی که از اتفاقات بعد از بازی متعجب شده بود، بازیکنانش را دعوت به آرامش کرد.