خبر خوب ظریف: نشانه‌های مثبت به چشم می‌خورد

وزیر امور خارجه کشورمان که در کویت به سر می برد با انتشار توئیتی نوشت که نشانه‌های مثبت در هر دو مسیر (وین و منطقه) به چشم می‌خورد.

محمدجواد ظریف نوشت:

همزمان با آنکه معاون وزیر امورخارجه، عباس عراقچی با شایستگی رهبری گفتگوها برای احیای برجام را برعهده دارد، من بازدیدم از کشورهای حاشیه خلیج فارس را با دیدار از کویت و ملاقات با نخست وزیر شیخ صباح الخالد و وزیر خارجه دکتر شیخ احمد ناصر پایان می‌دهم.

تمرکز بر طرح صلح هرمز (امید) برای منطقه‌مان بود.

نشانه‌های مثبت در هر دو مسیر (وین و منطقه) به چشم می‌خورد.

خبر خوب ظریف: نشانه‌های مثبت به چشم می‌خورد