خبر مهم درباره اسکوچیچ و هاشمیان

مشکل بزرگ تیم‌ملی همچنان پابرجاست.

حال عمومی دراگان اسکوچیچ سرمربی و وحید هاشمیان مربی تیم ملی خوب است. آنها بعد از سه چهار روز تب و سردرد و سرفه، شرایط مساعدی دارند ولی تا زمانی که تست شان منفی نشود نمی توانند در تمرینات تیم ملی حاضر شوند. قرار است امروز این دو مربی تست دهند و در صورتی که جواب تست مثبت نبود، به تمرینات برگردند.