خطر جهش و فرار کرونا از واکسن چقدر جدی است؟

پروفسور همه‌گیرشناس ژنتیکی در دانشگاه ایالتی نیویورک (SUNY) گفت: خیلی اهمیت دارد که درصد زیادی از مردم به سرعت واکسن بزنند تا جلوی انتقال، تکثیر و جهش این ویروس گرفته بشود. همانطور که گفتم این ویروس می‌تواند جهش پیدا کند و برخی از این جهش‌ها می‌تواند باعث فرار ویروس از واکسن بشود.

رکسانا مصلحی، پروفسور همه‌گیرشناس ژنتیکی در دانشگاه ایالتی نیویورک (SUNY)، عتوان کرد: یک سری تحقیقات آزمایشگاهی نشان می‌دهند که میزان تاثیرگزاری برخی واکسن‌هایی که در کشورهای غربی وجود دارند روی برخی از گونه‌های جهش‌یافته کمتر است. از طرفی هم یک مقاله‌ای درباره دو نفر چاپ شده که  چندین روز بعد از واکسینه شدن، به ویروس جهش یافته مبتلا شدند.

او افزود: این یعنی به مرز خطرناکی رسیدیم که ویروس توانسته جهش‌هایی پیدا کند که بتواند از واکسن‌ها فرار کند، به همین دلیل خیلی مهم است که جلوی جهش این ویروس را با جلوگیری از تکثیر سریع آن بگیریم و  بهترین راهکار جلوگیری از انتقال و تکثیر آن با تزریق واکسن است. هر دو دز واکسن های دو دزه باید به موقع به افراد تزریق شود تا میزان آنتی‌بادی بدنشان آن قدر زیاد شود که جلوی تکثیر و جهش ویروس در بدنشان گرفته شود. از سمتی هم خیلی مهم است که جمعیت زیادی از یک جامعه واکسن بزنند تا افراد مستعد به بیماری در جامعه وجود نداشته باشد.