در برنامه زنده موبایل رئیس کمیته داوران را دزد زد؟!

در برنامه زنده تلویزیونی اتفاق جالبی رخ داد.

خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال امروز صبح روی خط برنامه سلام صبح به خیر رفت تا درباره اتفاقات اخیر صحبت کند. او مشغول صحبت درباره فغانی و عملکردش در بازی شهرآورد بود که به ناگهان گویا ضربه ای به گوشی اش وارد و قطع شد. در این لحظه مجری برنامه گفت: «فکر کنم گوشی آقای افشاریان به زمین افتاد. شاید هم گوشی او را زدند چون یک صدایی آمد و بعد قطع شد!»