دستیار ظریف: آمریکایی‌ها غیرمسئولانه از افغانستان فرار کردند

دستیار وزیر امورخارجه و مدیر کل غرب وزارت امور خارجه تاکید کرد: آمریکایی‌ها غیرمسئولانه از افغانستان فرار کردند و این کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار دادند.

سید رسول موسوی در توییتی با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان نوشت :

‏فرار غیرمسئولانه ورود مسئولانه

آمریکایی ها غیر مسئولانه از افغانستان فرار کردند و کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار دادند. ضروری است دولت ، طالبان ، مجاهدین و همه نیروهای ملی افغانستان با ورود مسئولانه به موضوع آینده افغانستان و اتخاذ تصمیمات شجاعانه کشور را نجات دهند.