دست رد رئیسی به سینه زاکانی /سوال مهم از حدادعادل درباره گزینه مورد حمایتش در شهرداری تهران

مهاجری در توئیتی سوالی معنادار از حدادعادل پرسیده است.

محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی نوشت: جناب حدادعادل آیا درست است که به دلیل دست رد آقای رئیسی به سینه زاکانی برای ورود به دولت، جنابعالی از مشارالیه که فاقد اولیه ترین اصول ادب و اخلاف و کارآمدی و …است برای تصدی شهرداری تهران حمایت می کنید؟ ریخت و پاش در مرکز پژوهش های مجلس در ۱۳ ماه گذشته، موید بی عرضگی اوست.

دست رد رئیسی به سینه زاکانی /سوال مهم از حدادعادل درباره گزینه مورد حمایتش در شهرداری تهران