دفاع تعجب ‎برانگیز نماینده اردبیل از وزیر پیشنهادی صنعت

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزیر پیشنهادی صمت جوان انقلابی و تحول گراست، گفت: فاطمی امین در برنامه های خود ایجاد توازن در منطقه براساس آمایش سرزمین را مورد هدف قرار داده است.

سیدکاظم موسوی در نشست علنی امجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، گفت: وزارت صمت وزارتی بزرگ و عریض و طویل است و با توجه به ماموریت های این وزارتخانه آقای فاطمی امین بهترین گزینه برای وزارت است.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود:وزیر پیشنهادی فاطمی امین بهترین گزینه برای این وزارتخانه است. دختران حضرت شعیب به پدرشان گفتند از حضرت موسی استفاده کن. ‌۲ شاخصه دارد. قوی و امین است. دختران شعیب اگر میگفتند «فانه فاطمی الامین»، همه اش تمام شده بود!

وی افزود: وزیر پیشنهادی صمت جوان انقلابی، تحول گرا و مداق است. برنامه های آقای فاطمی امین در ارتباط با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی صنعت مبنی بر افزایش رقابت پذیری براساس لغو امتیازات خاص و غیر ضروری تعبیه شده است.

وی یادآور شد: وزیر پیشنهادی صمت در برنامه های خود به دنبال انسجام، تعادل منطقه ای از طریق حمایت از زیرساخت ها و برقراری مشوق های متناسب با رعایت اصول آمایش سرزمین، پرداخت و دنبال ایجاد توازن در منطقه براساس آمایش سرزمین است. این مسائل به خوبی در برنامه آقای فاطمی امین پیش بینی شده و در کمیسیون های تخصصی مجلس نیز چکش کاری شده است.

موسوی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی صمت در حوزه خودرو، معادن، فلزات و سایر موضوعات مرتبط با کالاهای اساسی و معیشت مردم توجه ویژه ای خواهد داشت، مردم در شرایط شیوع ویروس منحوس کرونا گرفتار شده اند و بسیاری از واحدهای تولیدی راکد شده است که وزیر پیشنهادی برای این شرایط برنامه هایی ارائه کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: برخی از واحدهای تولیدی دنبال سرمایه در گردش و برخی دنبال مواد اولیه هستند که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برنامه مشخصی برای این واحدها در نظر گرفته است.