دومین نماینده قم به دولت رئیسی می رود؟

نماینده قم به احتمال حضورش در دولت واکنش نشان داد.

احمد امیرآبادی در توئیتی نوشت: حضورم در ستاد آیت الله رئیسی برای کمک به پیروی جبهه انقلاب و حاج آقا رئیسی بود. هیچ سهم خواهی وجود ندارد. من مدیون و عاشق مردم هستم. بزرگترین افتخارم نمایندگی مردم عزیز و شریف استان قم است. ضمن تشکر از الطاف رئیس جمهور محترم من ساکن و نماینده قم هستم.

دومین نماینده قم به دولت رئیسی می رود؟