رئیس سیا: موهایم در مذاکرات با ایران سفید شد!

ویلیام برنز در مصاحبه با وال استریت ژورنال تصریح کرد که بیشتر موهایش زمانی که به عنوان سفیر کشورش در فدراسیون روسیه از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ خدمت می کرد، سفید شده است.

ویلیام برنز در مصاحبه با وال استریت ژورنال تصریح کرد که بیشتر موهایش زمانی که به عنوان سفیر کشورش در فدراسیون روسیه از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ خدمت می کرد، سفید شده است.

کانال پایش آمریکا نوشت: رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا افزود: «بخش دیگری از موهایم نیز در گفت‌وگو با ایرانی‌ها به ویژه مذاکرات محرمانه سال ۲۰۱۳ درباره پرونده هسته‌ای سفید شد.»