سناریوی شورای نگهبان برای بی اعتبار کردن رئیسی /خداحافظ ابراهیم!

مهدی نصیری در توییتی نوشت: سناریوی بی اعتبار کردن رئیسی با این مدل مهندسی شورای نگهبان به بار نشست.

مهدی نصیری،روزنامه نگار و مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در توییتی نوشت:

« اگر ورود آیت الله رییسی به انتخابات را حاصل یک سناریو برای بی اعتبار کردن او در افکار عمومی بدانیم، این سناریو با این مدل مهندسی شورای نگهبان هم اینک به بار نشسته است.»

خداحافظ ابراهیم!

سناریوی شورای نگهبان برای بی اعتبار کردن رئیسی /خداحافظ ابراهیم!