سیدمحمد خاتمی برای رأی دادن به کجا رفت؟

سید محمد خاتمی برای مشارکت در انتخابات به حسینیه جماران رفت.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات با حضور در حسینیه جماران رای خود را به صندوق انداخت.

سیدمحمد خاتمی برای رأی دادن به کجا رفت؟