شاکی به دادگاه نرفت؛قاضی روانه خانه اش شد

قاضی دادگاه بیرجند وقتی دریافت شاکی پرونده به‌دلیل بیماری نمی تواند در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش حاضر شود به خانه وی رفت تا اظهاراتش را ثبت کند.

ایران نوشت:قاضی دادگاه بیرجند وقتی دریافت شاکی پرونده به‌دلیل بیماری نمی تواند در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش حاضر شود به خانه وی رفت تا اظهاراتش را ثبت کند.

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی شهرستان بیرجند، در اقدامی جالب برای دریافت اظهارات شاکی که به‌علت بیماری اعصاب و شکستگی پا امکان حضور در جلسه رسیدگی به‌دادگاه را نداشت و امکان برگزاری دادگاه آنلاین وی نیز مقدور نبود، با حضور در منزل وی اظهارات شاکی را دریافت کرد.

سرقت اموال شاکی، عنوان اتهامی این پرونده بود که در همین زمینه، فرد سارق شناسایی و به جرم سرقت اموال منزل شاکی پرونده اعتراف کرد.