شایعه‌ای که درباره آقا کریم تکذیب شد!

بازی‌های درخشان باقری هنوز در یاد همگان مانده است.

محمد مایلی کهن در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه سرمربی تیم ملی ایران بود ولی بعد از شکست دو بر صفر مقابل قطر، از کار برکنار شد. در واقع با این شکست ایران صعود مستقیم به رقابت ها را از دست داد. آن بازی که تمام شد، شایعات زیادی به راه افتاد، از جمله اینکه شب قبل از بازی بازیکنان به شوخی سبیل کریم باقری را زده‌اند و او عصبی شده است. نادر فریادشیران دستیار مایلی کهن اما می گوید: «نه این فقط شایعه بود. یا مثل می گفتند آقای مایلی کهن پای پرواز به یک خبرنگار سیلی زده است. نه بابا اینطور نبود. زمانی که ایشان دستیار پروین بود با یک خبرنگاری به مشکل خورد ولی بحث این نبود که سیلی زده باشد.»