شهر پایدار چیست؟ ویژگی های اجتماعی و کالبدی

سیاست های محدودسازی شهری باید همواره رعایت شود و فرآیند عدم تمرکز کند گردد.

دستورالعمل هاي انگلستان براي رسيدن به توسعه پايدار شهر :

 • PPG13    تاکید بر رابطه متقابل برنامه ریزی زمین و حمل ونقل،   مکان یابی درست و ترویج حمل ونقل عمومی بمنظور کاهش نیاز به سفر،   حفظ تراکم موجود و افزایش آن
 • PPG3 تامین حداکثر مسکن در درون مناطق شهری بمنظور کاهش نیاز به سفر
 • PPG6  ادغام خرده فروشی ها با مراکزشهری
 • PPG15 ظرفیت شهرهای تاریخی برای تحمل توسعه

سیاست های محدودسازی شهری باید همواره رعایت شود و فرآیند عدم تمرکز کند گردد.

 • پیشنهادهای شهر فشرده بصورت افراطی غیرواقعی و نامطلوب است.
 • اشکال مختلف ” تمرکز غیر متمرکز” بر پایه شهرهای واحد  و یا گروههایی از شهرها ممکن است مناسب تر باشد.
 • مراکز شهرها باید احیا شده و به این ترتیب از کاهش بیشتر جمعیت و اشتغال جلوگیری شود.
 • حمل و نقل عمومی باید بهبود یابد.
 • فعالیت های متراکم انسانی باید در اطراف مراکز حمل و نقل مستقرشوند.
 • سبز کردن شهر باید رواج یابد.
 • در توسعه های جدید و موجود باید از سیستمهای CHP استفاده شود.
 • آموزش به ساکنان کاملا لحاظ شود

نمونه محله هیلدربراند( شبیه سازی شده با تری دی مکس)

کوچک ترین بلوک ساختمانی یا واحد شکل گیری شهر:

 • تعریف: افرادی مستقل که به خدمات رفاهی خاصی که در فاصله پیاده روی از خانه آنها قرارداردف دسترسی مشترک دارند.خواه ازاین امکانات استفاده کنند یا نیازشان را ازجای دیگر تامین کنند.
 • وسعت هسته مرکزی: حدود ۱ هکتار
 • حداکثر فاصله از در خانه تا ایستگاه وسیله نقلیه عمومی: حدود ۱۰ دقیقه پیاده روی حدود ۶۰۰ متر
 • امکانات محله: انواع گونه های مسکونی

کاربریها:  ایستگاه اتوبوس، واحدهای مسکونی بر روی مغازه ها، بازارچه ها، پارک، سالن اجتماعات، مغازه های نیاز روزانه ، فروشگاه کوچک، دفترپست، قهوه خانه، روزنامه فروشی، بانک، کتابخانه، مرکزبهداشتی، بازی و ورزش برای کودکان، زمین برای کشاورزی

ترافیک:

ترافیک داخل محله : آرام

ترافیک عبوری: خارج از محله

پارکینگ: تنها برای ساکنین محله باشد؛ درنتیجه کسانیکه از محلات دیگر می آیند باید از وسایل نقلیه عمومی استفتده کنند

در مرکز محله نباید پارکینگ باشد، مگر برای معلولین و تاکسی

شهرها و مناطق می توانند انواع مختلف ساختار کلان را داشته باشند، مشروط براینکه گره ها و اتصالات  ساختار خرد مناسب را که پاسخگوی دسترسی به کالاها و خدمات و تحرک باشد تامین نماید.

فعالیت های خرده فروشی و بازرگانی، تسهیلات ورزشی، مرکز کنفرانس، هتل، مراکز تفریحی، تسهیلات تاتر و کنسرت، بیمارستان های مرکزی، مدارس عالی و دانشگاه ، ساختمان شهرداری، مرکز اداری

اساس شهر پایدار این توافق عمومی است؛

شهری که امروز درآن زندگی می کنیم:

 • تنش های زیست محیطی ناپایداری ایجاد می کند
 • دارای طبقات اجتماعی است
 • ازنظر عملکردی مطلوب نیست
 • اداره آن گران است

اختلاف:

در میزان فشردگی بافت شهری باهم توافقی ندارند.

نمی توان شکل واحدی را بعنوان شکل پایدار شهر معرفی کرد. انتخاب این مدل کلا بستگی به خصوصیات آن شهر یا منطقه شهری داشته و بنابراین ممکن است درهر مورد متفاوت باشد.