طالبان بدون حمایت این کشور هرگز نمی‌توانست با این سرعت همه افغانستان را تصرف کند!

کارشناس مسائل افغانستان در گفتگویی به بررسی ویژگی های گروه طالبان پرداخت و تاثیر آن بر کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار داد.

جعفر حق پناه در تشریح تفاوت طالبان افغانستان با طالبان پاکستان گفت: طالبان افغانستان گرایش های قببیله ای و قومی دارد اما طالبان پاکستان ریشه رادیکال مذهبی دارد. و به قدری این گروه از لحاظ توانمندی نظامی و پشتوانه مالی بهره‌مند است که می‌تواند به دولت و استخبارات پاکستان فشار بیاورد. بخشی از این عملیات‌های  رادیکال مذهبی این گروه با کمک ارتش و اطلاعات پاکستان عملیاتی می‌شود.از دیگر حامیان مهم طالبان که باید به آن توجه جدی داشته باشیم؛ امارات است که نقش افرینی مهمی در حمایت جاه‌طلبانه از طالبان داشته است.
پاکستان نیز نیات و نگاه استراتژیک خود را به افغانستان تغییری نداده است. این کشور همان رویکرد و نفوذ گذشته را به افغانستان دارد که در حال حاضر با شرایط فعلی حتی کنترل افغانستان را هم به دست گرفته است.طالبان در دوره جدید نه تنها ان حامیان سابق را دارد بلکه حامیان جدیدتری هم پیدا کرده که مهمترین ان چین است.چین به افغانستان از دریچه پاکستان نگاه می کند به عنوان متحد استراتژیک مهم خود در منطقه.

وی در پاسخ به اینکه قدرت گرفتن طالبان به نفع کشورهایی مانند هند و چین و پاکستان شده است گفت: برای پاکستان چین متحد استراتژیک است و پیشینه تاریخی دارد.چین از بدو استقلال پاکستان و در رقابت با هند این اتحاد را شکل داد. هندی‌ها از دو سو در معرض تهدید هستند؛ از شمال با چین و از جنوب با پاکستان که با هردو درگیری مرزی داشته است. فعلا یک دولت متحد هند در کابل ساقط شده و حالا پاکستانی ها گروه حامی خودشان را به قدرت رسانده اند. حمایت چین را نیز همراه خود دارند. از این جهت هند جزء بازندگان تحولات افغانستان است.پاکستان نقش کلیدی در حمایت از طالبان دارد. چون علاوه بر حمایت و سازماندهی طالبان،مجرایی است که حمایت سایر دولت هارا نیز به طالبان می رساند .این تجربه چهل ساله پاکستان در افغانستان است و الان هم حرفه ای تر این شیوه را درپیش گرفته اند.بر خلاف دهه۱۳۷۰  آنها تا به‌حال خویشتن داری کرده اند که حساسیت  جامعه بین الملل را بر نیانگیزند.اما کیست که نداند بدون حمایت پاکستان، طالبان هرگز نمی توانست به صورت برق اسا همه افغانستان را تصرف کند؟!

وی در پاسخ به اینکه حمایت پاکستان در چه سطحی بود گفت: پشتیبانی و حضور چند هزار نیرو، تدارکات و پشتیبانی نظامی بسیار کار دشواری است! اغلب رهبران سیاسی فرماندهان نظامی و بزرگان طوایف افغانستان و بزرگان مذهبی به نوعی از مدتها قبل  تطمیع شدند، که به راحتی تسلیم شدند. این پول ها محل پرسش است که از کجا امده است؟