ظریف: دولت بایدن صرفا تعهد خود را به فشار حداکثری ترامپ نشان داده است

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توئیتی با انتقاد از سیاست های دولت آمریکا نوشت که دولت بایدن صرفا تعهد خود را به فشار حداکثری ترامپ نشان داده است.

محمدجواد ظریف نوشت:

جدیت تعهد ایران در پیگیری دیپلماسی در سه سالی که ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد، مورد آزمون قرار گرفت. ایران – با باقیماندن در توافق – این آزمون را با موفقیت قطعی گذراند.

دولت بایدن اما صرفا تعهد خود را به فشار حداکثری ترامپ نشان داده است.

ظریف: دولت بایدن صرفا تعهد خود را به فشار حداکثری ترامپ نشان داده است