علی مطهری کاندیدای ریاست جمهوری شد

علی مطهری برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخابات رفت.