عکسی از ظاهر متفاوت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران

علی ربیعی، سخنگوی دولت با یک ظاهر متفاوت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه حاضر شد.

عکسی از  ظاهر متفاوت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران