غلط املایی نماینده مجلس در توئیتر/ کریمی قدوسی دوباره گاف داد

کریمی قدوسی نماینده ادوار مجلس، در توئیتی کوتاه، آمر اصلی را «عامر اصلی» نوشت.

اقتصادنیوز نوشت: کریمی قدوسی نماینده ادوار مجلس، در توئیتی کوتاه، آمر اصلی را «عامر اصلی» نوشت.

جواد کریمی قدوسی، نماینده ادوار مجلس در توئیتی نوشت: ریاست محترم قوه قضائیه ملت تقاضا دارند دادگاه برگزار شده برای سیف و عراقچی که منجر به صدور حکم قطعی شد برای معرفی خیانت مار بزرگ به ملت پخش شود تا عامل و عامر اصلی سقوط ارزش پول ملی رسوا گردد.

غلط املایی نماینده مجلس در توئیتر/ کریمی قدوسی دوباره گاف داد

او در این این توئیت واژه آمر اصلی را به اشتباه «عامر اصلی» نوشته است.

 

توئیت کریمی قدوسی