فرهاد مجیدی سه سرپرست استقلال را برکنار کرد

سرمربی استقلال با حضور زرینجه روی نیمکت آبی‌ها هم مخالفت کرد.

فرهاد مجیدی اعتقاد دارد باید سرپرست استقلال مورد تائید او باشد، نه باشگاه. روز گذشته آبی‌ها با زرینچه به توافق رسیدند اما مجیدی به باشگاه گفت با این انتصاب موافق نیست و جدا می شود. بعد از تهدید فرهاد، خود زرینچه تصمیم به کناره گیری گرفت. این اما اولین بار نیست که چنین اتفاقی رخ می دهد. بعد از برکناری فکری و حضور فرهاد در استقلال، به دلیل مخالفت مجیدی با مظلومی، سرمربی سابق آبی ها از پست سرپرستی این تیم کنار رفت. همچنین در گذشته هم به خاطر مخالفت فرهاد، ستار همدانی از این پست کناره گیری کرد.