قطعی برق ۲۵درصد ماموریت‌های اورژانس را مختل کرد

سرپرست اورژانس کشور گفت: ٣٠درصد ماموریت های اورژانس در رابطه با کروناست.

ایسنا نوشت: سرپرست اورژانس کشور گفت: ٣٠درصد ماموریت های اورژانس در رابطه با کروناست.

پیمان صابریان، در خصوص اینکه ماموریت های مرتبط با کرونا چند درصد از کل ماموریت های اورژانس را به خود اختصاص داده است، گفت: تقریبا ٣٠ درصد ماموریت های اورژانس در پی خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا انجام می شود.

وی با بیان اینکه درصد ماموریت های مرتبط با کرونا در شهر های کشور کمی متفاوت است، اظهار کرد: اگر بیماران مبتلا به کرونا دچار مشکل و نیازمند انتقال به بیمارستان باشند حتما انتقال به بیمارستان انجام می شود.

صابریان ادامه داد: در اغلب موارد نیازی به انتقال نیست و در حدود ١٠درصد ماموریت ها لازم است که بیمار به بیمارستان منتقل شود. در اکثر این موارد فرد بیمار با استفاده از مایع درمانی و اکسیژن تراپی بهبود پیدا می کند.

وی در ادامه در خصوص اینکه آیا هنوز قطعی برق برای بیماران مبتلا به کرونایی که در خانه بستری هستند مشکلی ایجاد می کند یا خیر ؟ اظهار کرد: این مشکل کمتر شده است اما هر اتفاقی که باعث شود شرایط از حالت عادی خود خارج شود بر میزان ماموریت ها تاثیر گذار است.

وی افزود: قطعی های برق تقریبا ٢٠ تا ٢۵ درصد ماموریت های ما را مختل کرده بود.