لاریجانی: در ‎روز ملی سرنوشت با رأی دادن مانع تشدید مشکلات شویم

علی لاریجانی مشاور ویژه رهبری در توییتی نوشت: در ‎روزملی سرنوشت با رأی دادن مانع تشدید مشکلات شویم.

علی لاریجانی در توییتر نوشت: ‏عدالت در ساحت سیاست با مشارکت مردم در فضای رقابتی ممکن می‌شود. دلخوری‌ها و نابسامانی‌ها هر چند که ممکن است در تصمیم‌گیری مردم تاثیر بگذارد ولی بهتر است که در همین شرایط هم ارادۀ خود را با مشارکت در انتخابات محقق سازیم.

در ‎روزملی سرنوشت با رأی دادن مانع تشدید مشکلات شویم.

لاریجانی: در ‎روز ملی سرنوشت با رأی دادن مانع تشدید مشکلات شویم