متلک چین به آمریکا: دموکراسی کوکاکولا نیست

وزیر خارجه چین اعلام کرد، دموکراسی کوکاکولا نیست و آمریکا نمی‌تواند کل جهان را وادار کند طبق میل و ذائقه‌اش باشند.

ایسنا نوشت: وزیر خارجه چین اعلام کرد، دموکراسی کوکاکولا نیست و آمریکا نمی‌تواند کل جهان را وادار کند طبق میل و ذائقه‌اش باشند.

به گزارش خبرگزاری نووستی، وانگ یی، وزیر خارجه چین در کنفرانسی با نمایندگان شورای روابط خارجی آمریکا تاکید کرد: هیچ قدرتی نمی‌تواند روندی که کشورهای دیگر برمی‌گزینند را انکار کند و هرگز هیچ کشوری سیستم خود را طبق میل، خوش آمدن یا نیامدن دیگران تغییر نخواهد داد، نهایتا تنها ملت یک کشور می‌توانند سرنوشت آن کشور را مشخص کنند، اینکه آیا سیستم یا روندی که انتخاب می‌کند درست یا نه.

رئیس دستگاه دیپلماسی چین تاکید کرد: ما نمونه‌های خارجی را دنبال نمی‌کنیم ما ایدئولوژی خود را صادر نمی‌کنیم ما از کشورهای دیگر نمی‌خواهیم شیوه‌های چین را تقلید کنند.

وزیر خارجه چین تصریح کرد، کشورش سیاست دموکراسی سوسیالیسم را دنبال می‌کند که منعکس کننده اراده ملت و متناسب با ویژگی چین است و از مردم این کشور حمایت می‌کند.

وزیر چینی افزود: جهان هیچ‌وقت به اصولی که تنها برخی کشورهای غربی تعیین می‌کنند متعهد نخواهد بود. عملا آنچه ما را نگران می‌کند این است چند قطبی و جانبه گرایی اخیرا با مخالفت و مقاومت روبه‌رو و جهان با خطر تقسیم مواجه است.

او تاکید کرد، آمریکا از معیارهای دوگانه در جریان جنگ علیه تروریسم استفاده کرد، این رویکرد جهان را وادار می‌کند سوال کند آیا واشنگتن اصلا اصولی دارد.