مثلث استقلالی‌ها در کایسری اسپور

یک استقلالی دیگر هم به باشگاه ترکیه‌ای ملحق شد.

مجید حسینی و علی کریمی دو استقلالی هستند که اخیرا به باشگاه کایسری ملحق شده اند. دیروز هم تیام مهاجم سابق آبی ها با این باشگاه قرارداد بست تا جمع استقلالی ها در آنجا جمع باشد. قرارداد مامه با این باشگاه سه ساله است. او از فنرباغچه به این تیم ملحق شد.